EPB-eisen nieuwbouw

Thermische isolatie-eisen
  • Het K-peil van de woning moet kleiner zijn dan of gelijk aan K 45.
  • Elk constructiedeel moet voldoende geïsoleerd zijn. De U-waarden moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale U-waarden.

Energieprestatie-eis

  • Het totale energieverbruik van de woning wordt beperkt. Het E-peil van de woning of het appartement moet vanaf 1 januari 2010 kleiner zijn dan of gelijk zijn aan E 80.

Binnenklimaateisen

  • Minimale ventilatievoorzieningen om een gezond binnenklimaat te creëren. Dit wil zeggen dat er voldoende aanvoer van verse lucht is, doorstroming van lucht en voldoende afvoer van vervuilde lucht.
  • Beperken van het risico op oververhitting in de zomer.
 

A-Safety bvba | Oude Schansstraat 14 | 3545 Halen - Zelem | tel. 0473/47.29.36 - 0498/02.02.97 | fax. 013/33.48.05 | email a.safety.bvba@gmail.com 

  Site Map