EPB-eisen verbouwing 


Thermische isolatie-eisen

  • Elk nieuw gebouwd, verbouwd of vervangen constructiedeel moet voldoende geïsoleerd zijn. De U-waarden moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale U-waarden.
  • Geen maximaal K-peil aan de verbouwde woning als geheel.

Energieprestatie-eis

  • Geen maximaal E-peil aan de verbouwde woning als geheel.

Binnenklimaateisen

  • Als in ruimten vensters vervangen worden, moeten de nieuwe vensters voorzien worden van de nodige luchttoevoeropeningen.
  • Geen eis op het beperken van het risico op oververhitting in de zomer aan de verbouwde woning als geheel.

 

 

 

A-Safety bvba | Oude Schansstraat 14 | 3545 Halen - Zelem | tel. 0473/47.29.36 - 0498/02.02.97 | fax. 013/33.48.05 | email a.safety.bvba@gmail.com 

  Site Map