Wetgeving

 

Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht de aanstelling van een veiligheidscoördinator tijdens de ontwerpfase en tijdens de verwezenlijkingfase op bouwplaatsen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

Dit ongeacht de kostprijs, de grootte en de aard van het gebouw. Zowel particuliere bouwers als ondernemingen vallen onder deze wetgeving.

Een versoepeling van het K.B. verscheen op 19/01/2005.

Deze wordt soms verkeerdelijk beschouwd als zijnde de afschaffing van de veiligheidscoördinatie voor particulieren en kleine bouwwerken.

 

Voor meer informatie:

 

zie website Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1432

 

zie website Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB)

http://www.navb.be/NAVB/nl/Advies/Regelgeving/KB/20010125_TMB.htm

 

 

A-Safety bvba | Oude Schansstraat 14 | 3545 Halen - Zelem | tel. 0473/47.29.36 - 0498/02.02.97 | fax. 013/33.48.05 | email a.safety.bvba@gmail.com 

  Site Map