Onze aanpak

 

De veiligheidscoördinatie gebeurt in 2 fasen nl. ontwerp- en verwezenlijkingfase. In de meeste gevallen wordt voor beide fasen dezelfde veiligheidscoördinator aangesteld.

 

 

Ontwerp

 

De veiligheidscoördinatie neemt een aanvang mits een akkoord tussen de opdrachtgever en A-Safety bvba.

  • Analyse van de plannen, rekeninghoudend met de algemene preventieprincipes.
  • Overmaken adviezen m.b.t. architecturale aanpassingen en de voorzieningen i.v.m. postinterventies.
  • Opstellen en overmaken van Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP)
  • Openen van Coördinatiedagboek en Postinterventiedossier.

 

Verwezenlijking (uitvoering van het bouwwerk) 

  • Uitvoeren werfbezoeken.
  • Opstellen en overhandigen werfverslagen.
  • Bijhouden Coördinatiedagboek.
  • Aanvullen Postinterventiedossier (PID).
  • Aanmaken fotoreportage voor PID (elektriciteit, gas, water,...)

 

 

A-Safety bvba | Oude Schansstraat 14 | 3545 Halen - Zelem | tel. 0473/47.29.36 - 0498/02.02.97 | fax. 013/33.48.05 | email a.safety.bvba@gmail.com 

  Site Map