Instrumenten

 

Werfbezoeken

 

De ervaring leert ons dat werfbezoeken het middel bij uitstek zijn om een helder beeld te krijgen van de veiligheids- en gezondheidstoestand op de bouwplaats, en dit in relatie tot de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.

Deze werfbezoeken hebben geenszins tot doel de aannemers en hun werknemers via politioneel gedrag te wijzen op hun fouten en tekortkomingen.

A-Safety bvba wil een positieve impuls geven, welke blijk geeft van de meerwaarde die wij bieden.

We noteren onze opmerkingen, eventuele gevolgen en adviezen in een werfverslag, welke naderhand in het coördinatiedagboek zal gevoegd worden.

 

 

Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP)

 

Het VGP bevat de risicoanalyse en de preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

Verder bevat dit aanbevelingen en adviezen die eigen zijn aan de bouwplaats zoals bereikbaarheid en omgeving.

Daarnaast bevat het VGP de noodnummers en het bouwplaatsreglement.

 

 

Coördinatiedagboek

 

Dit is een boek waarin alle correspondentie en documenten betreffende veiligheid en gezondheid op uw bouwplaats worden bijgehouden (werfverslagen, mails, brieven, keuringsverslagen…).

 

 

Postinterventiedossier (PID)

 

Hierin worden alle documenten (technische fiches, handleidingen,…) bewaard die van nut zijn voor het veilig gebruiken en onderhouden van uw gebouw. Tevens brengen we via een uitgebreide fotoreportage alle verborgen nutsleidingen in kaart.

Bij eventuele latere verbouwingen of onderhoudswerken kan men dit dossier raadplegen om bijvoorbeeld volgende zaken na te gaan.

Welke zijn de dragende muren, hoe liggen de welfsels, waar zit de verborgen nutsleidingen, welke materialen werden gebruikt,...?

Dit dossier blijft bij het gebouw zolang het gebouw bestaat. M.a.w. als het gebouw van eigenaar verandert, wordt dit dossier via de notariële akte overgedragen.

 

A-Safety bvba | Oude Schansstraat 14 | 3545 Halen - Zelem | tel. 0473/47.29.36 - 0498/02.02.97 | fax. 013/33.48.05 | email a.safety.bvba@gmail.com 

  Site Map